Aktualności

Przepływy finansowe i potrzeby inwestycyjne wynikające z niskoemisyjnej transformacji gospodarki – debata ekspercka w Berlinie

15 marca przedstawiciele instytucji europejskich, rządów krajowych, podmiotów publicznych, środowisk akademickich i badawczych, a także organizacji pozarządowych spotkali się w Berlinie, aby omówić różne metodologie analizy przepływów finansowych skierowanych do wsparcia niskoemisyjnych inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych związanych z transformacją gospodarki.

 Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektów „Mapa finansowania gospodarki niskoemisyjnej: promowanie debaty dotyczącej finansowania na rzecz klimatu w Europie Środkowej” oraz „Climate Investment Capacity: dynamika i struktura finansowania klimatycznych celów 2030”. Projekty są wspierane przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną (EUKI) i wdrażane przez WiseEuropa, NewClimate Institute i I4CE – Institute for Climate Economics, we współpracy z IKEM, Czeskim Uniwersytetem Technicznym w Pradze (CVUT) i Uniwersytetem Technicznym w Rydze (RTU).

Warsztaty miały na celu:

  1. Przedstawienie różnych metodologii analizy przepływów finansowych skierowanych do wsparcia niskoemisyjnych inwestycji i prezentację najnowszych danych pokazujących mapę finansowania gospodarki niskoemisyjnej we Francji, Niemczech, Czechach, na Łotwie i w Polsce.
  2. Dyskusję na temat metod analizy potrzeb inwestycyjnych, związanych z nimi luk w know-how, i wyzwań, w odniesieniu do najnowszych wyników z Niemiec i Francji.
  3. Dyskusję na temat roli „Mapy finansowania gospodarki niskoemisyjnej” w procesach decyzyjnych i politycznych, takich jak Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu i długoterminowe strategie klimatyczne.

Szczegółowy plan spotkania oraz prezentacji można znaleźć poniżej:

Więcej informacji na temat krajowej mapy gospodarki niskoemisyjnej można znaleźć w naszym raporcie „Domestic Landscape of Climate Finance. Why systemic approach to climate finance matters”

The European Climate Initiative (EUKI) is a project financing instrument by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). Its implementation is supported by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.