Aktualności

Demokracja przedstawicielska w Unii Europejskiej. Odzyskiwanie legitymizacji

Obecnie Unia Europejska zmaga się z kryzysem demokratycznym. Wielu Europejczyków straciło wiarę w demokrację przedstawicielską zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Z jednej strony głosy krytyków parlamentaryzmu stają się coraz bardziej słyszalne, a niektórym z ich przedstawicieli udało się osiągnąć wysokie stanowiska, dzięki czemu mogą kwestionować podstawowe zasady demokratyczne, takie jak wolność prasy czy niezależność sądownictwa. Z drugiej strony dotychczasowe partie polityczne głównego nurtu straciły pewną legitymację, a ich zwolennicy pozostają bierni wobec ataków na ich wartości i zasady. Aby zrozumieć tę kwestię, konieczne jest przeanalizowanie krajowych i europejskich systemów demokracji przedstawicielskiej.

Niniejsza publikacja analizuje obecny kryzys demokratyczny poprzez zbadanie ewolucji relacji między krajowymi i unijnymi instytucjami demokratycznymi, z położeniem silnego nacisku na rolę parlamentów. Dodatkowo, zawiera ona szeroki przegląd europeizacji demokracji pośredniej w państwach członkowskich. Publikacja ocenia również aktualny stan demokracji przedstawicielskiej w UE, jej podstawy teoretyczne oraz praktyczne mechanizmy. Każdy z rozdziałów rozpoczyna się krótkim streszczeniem, a przyjazne dla czytelnika wyróżnienia kluczowych kwestii pojawiają się w całym opracowaniu.

Publikacja, opracowana przez Wojciecha Białożyta i Romaina Le Quiniou z Wise Europa oraz Jacka Kucharczyka i Filipa Pazderskiego z Instytutu Spraw Publicznych, zawiera spostrzeżenia na temat polskiego dyskursu politycznego na temat Europy, ze szczególnym uwzględnieniem natury i ewolucji polskiej demokracji pośredniej, polskiej polityki europejskiej  oraz  opinii  publicznej  wobec  UE.

Demokracja pośrednia w Unii Europejskiej: odzyskiwanie prawomocności, będąca częścią projektu Towards a Citizens’ Union”, jest wynikiem współpracy z 20 uznanymi ośrodkami analitycznymi z Europejskiej Sieci Instytutów Politycznych (EPIN). Jest to druga z trzech publikacji, które również analizują stan demokracji bezpośredniej w UE i odpowiedzialność instytucji demokratycznych.

Pod redakcją Stevena Blockmansa, pracownika naukowego oraz Przewodniczącego jednostki ds. Polityki Zagranicznej UE  Europe in the World, Institutions” CEPS, Profesora prawa i stosunków zewnętrznych UE na Uniwersytecie w Amsterdamie. Sophia Russack jest pracownikiem naukowym w Instytucie CEPS.

Seria publikacji: CEPS & RLI Paperback

 

Źródło: CEPS

https://www.ceps.eu/publications/representative-democracy-eu-recovering-legitimacy