Aktualności

Rekrutacja: Kierownik Projektów Europejskich

Program badawczy Energia, Klimat i Środowisko WiseEuropa poszukuje Kierownika Projektów Europejskich.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie,
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • Doświadczenie w kierowaniu realizacją projektów międzynarodowych w obszarze polityki społeczno-gospodarczej (w tym tzw. multi stakeholder projects), w szczególności polityki energetyczno-klimatycznej,
 • Zainteresowanie tematyką polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju na poziomie całej gospodarki oraz poszczególnych sektorów (energetyka, przemysł, transport, budownictwo),
 • Doświadczenie w przygotowywaniu ofert i znajomość międzynarodowych źródeł finansowania projektów w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, w szczególności polityki energetyczno-klimatycznej,
 • Umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (warunek konieczny),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny). Mile widziana znajomość innych języków obcych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce,
 • Współpracę z analitykami o ugruntowanej pozycji w polskim i europejskim środowisku eksperckim,
 • Realizację projektów w ramach programów unijnych oraz międzynarodowych inicjatyw państw członkowskich UE,
 • Pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Elastyczną kulturę pracy.

 

Oferty zawierające CV prosimy przesłać na adres: wojciech.bialozyt@wise-europa.eu

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WiseEuropa, Warszawa, Al. Szucha 16/46, 00-582 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Posted in: