Raporty

Raport na temat dobrych praktyk w sektorze transportu i budownictwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Jaka jest granica dobrych praktyk politycznych w działaniach klimatycznych w sektorach transportu i budownictwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej? Czego kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą się od siebie uczyć w tej dziedzinie? Broszura przygotowana przez WiseEuropa, Strategie Klimatyczne i Forum Ekspertów we współpracy z krajowymi ekspertami z regionu przedstawia odpowiedzi na te pytania w oparciu o wskaźniki i analizy polityczne obejmujące sześć krajów: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię.

Publikacja podkreśla najbardziej przyjazne dla klimatu polityki transportowe i budowlane na poziomie krajowym, co ilustrują odpowiednie lokalne studia przypadków. Ponadto przedstawia obiecujące obszary współpracy międzyregionalnej i wymiany wiedzy na temat różnych środków wspierających transformację niskoemisyjną na poziomie sektorowym. Raport obejmuje polityki związane z elektromobilnością i pojazdami niskoemisyjnymi (Plan Działania Jedlik Ányos na Węgrzech, wdrożenie flot elektrycznych autobusów transportu publicznego w Polsce, rumuński program „Rabla”), zrównoważone środki transportu (modernizacja systemu kolejowego na Słowacji i podejście do rozwoju transportu publicznego w Czechach), czyste źródła ciepła (polski program wsparcia kolektorów słonecznych, czeskie programy „Nowe zielone oszczędności” i programy dotacji dla kotłów) oraz efektywność energetyczna budynków (programy wsparcia modernizacji na Słowacji i pożyczki EBI w Rumunii).

Ocena przeszłych i obecnych doświadczeń pokazuje, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają wiele możliwości uczenia się od siebie zarówno w sektorze transportu, jak i budownictwa. Niektóre z obiecujących obszarów ujętych w raporcie to systemowe, nadrzędne podejścia (takie jak wsparcie transportu publicznego w Czechach lub słowackie programy modernizacji), które umożliwiają szersze przesunięcia wskaźników energii i emisji w skali krajowej. Inne podają przykłady efektywnie wdrożonych rozwiązań, które są ukierunkowane na fundusze publiczne tam, gdzie są najbardziej potrzebne lub szybko dystrybuują je na dużą skalę (np. Czeskie i polskie programy wsparcia czystego ciepła). Wreszcie, kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą uczyć się na doświadczeniach regionalnych pierwszych podmiotów, takich jak węgierskie lub polskie programy wsparcia elektromobilności.

„Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU)”.

Więcej informacji na temat EUKI: www.euki.de