Aktualności

Zwieńczenie projektu #EngagEU w Brukseli 24.09.2019 r.

24 września 2019 r. w Brukseli odbyła się finalna debata projektu EngagEU z udziałem nowo wybranych posłów do Europarlamentu i przedstawicieli fundacji WiseEuropa oraz innych organizacji partnerskich. Podczas debaty dyskutowano o najważniejszych kwestiach uwzględnionych w Manifeście młodych Europejczyków, który został stworzony w wyniku idei zgłoszonych podczas wcześniejszych spotkań.

W ramach projektu, który trwał od września 2018 r., zostały zrealizowane liczne debaty i warsztaty w poszczególnych krajach organizacji partnerskich tj. w Niemczech, Polsce, Francji i Brukseli. Finalna debata była zwieńczeniem długotrwałej pracy wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie tj. lidera projektu – Institut für Europäische Politik z Niemiec oraz organizacji partnerskich – Centre International de Formation Europeenne z Francji oraz Trans European Policy Studies Association (TEPSA) z Brukseli i fundacji WiseEuropa z Polski.

Debata była moderowana przez Jacki Davis – wiodącego komentatora i analityka do spraw Unii Europejskiej, moderatorkę z wieloletnim doświadczeniem dziennikarsko-publicystycznym. W dyskusji aktywny udział wzięli również nowo wybrani europosłowie – Brando Benifei, Katalin Cseh, Svenja Hahn oraz Niklas Nienass, którzy mogli usłyszeć głosy młodego pokolenia.

Debata w Brukseli to podsumowanie wszystkich dotychczasowych spotkań #4YoungCitizens’FutureLabs realizowanych w czterech krajach partnerskich oraz dodatkowych warsztatów w Berlinie, podczas których zostały określone najistotniejsze wyzwania dla Unii Europejskiej i ujęte w dokumencie skierowanym do europosłów tj. Manifeście młodych Europejczyków. To dokument będący głosem młodego pokolenia, reprezentowanego przez wszystkich uczestników spotkań oraz przedstawicieli instytucji partnerskich.

Podczas trwania projektu od września 2018 do września 2019, młodzi obywatele z całej Europy zostali zaproszeni do dyskusji na wybrane istotne tematy, omawiane w ramach czterech spotkań #YoungCitizens’FutureLab. Celem projektu było nadanie im mocnego głosu w kampanii wyborczej poprzedzającej powszechne wybory europejskie w maju 2019 roku. Po procesie konsultacyjnym, zebrane pomysły i żądania młodych ludzi zostały omówione podczas #YoungCitizens’Conventions w Berlinie w kwietniu 2019 roku, podczas spotkania autorów Manifestu z prezydentem Niemiec, Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kandydatami ubiegającymi się o miejsce w Europarlamencie. Podczas #1stYoungCitizens’Convention w Berlinie oraz #2ndYoungCitizens’Convention w Brukseli uczestnicy debatowali o zawartych w Manifeście najistotniejszych ideach tj. – tożsamość europejska, polityka ochrony środowiska, polityka integracyjna, a także polityka zagraniczna.

Projekt #EngagEU miał na celu zwrócenie uwagi na opinię młodego pokolenia – ich pomysły, żądania i wizje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Była to także możliwość zmobilizowania i upoważnienia młodzieży do udziału w podejmowaniu decyzji w UE – zwłaszcza w wyborach powszechnych. To również zwiększenie ogólnej identyfikacji z Europą młodych obywateli oraz przekazanie im wiedzy na temat procesów politycznych na poziomie europejskim. Działania były dążeniem do umożliwienia młodym obywatelom skutecznego uczestnictwa w procesie decyzyjnym, opracowania konkretnych żądań dotyczących przyszłości Europy, które następnie skierowano do nowo wybranych posłów.

Posted in: