Aktualności

Zmiany klimatyczne, a biznes – okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego

W czwartek 10 października 2019 r. fundacja WiseEuropa wraz z ING Bankiem Śląskim zorganizowała  spotkanie: Zmiany klimatyczne, a biznes – okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego sektora bankowego oraz partnerzy spotkania Fundacja RT-ON, WWF, a także finansowy think tank Carbon Tracker.

Spotkanie zostało otwarte przez Joannę Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego, Kazimierza Rajczyka, Dyrektora Zarządzającego Sektorem z ING Banku Śląskiego oraz Maćka Bukowskiego, prezesa fundacji WiseEuropa i członka Technicznej Grupy Ekspertów ds. zrównoważonego finansowania (EC Technical Expert Group on Sustainable Finance – TEG).

Spotkanie obracało się wokół trzech tematów:

  • Regulacje – jak działania na poziomie unijnym w zakresie zrównoważonego finansowania przekładają się na polskich interesariuszy;
  • Globalne trendy technologiczne i regulacyjne oraz ich wpływ na rentowność i przyszłość polskiego sektora energetyki;
  • Dostępne narzędzia umożliwiające analizę i dostosowanie portfela banków do celu neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Po prezentacji każdego tematu uczestnicy spotkania dyskutowali o tym jakie są wyzwania, a także możliwości związane z zaangażowaniem sektora bankowego w proces niskoemisyjnej transformacji gospodarki. Przedstawiciele sektora dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, przedstawiając jakie działania zostały już podjęte lub zostaną podjęte w najbliższym czasie poprzez poszczególne banki.

WiseEuropa, jako aktywny członek Technicznej Grupy Ekspertów ds. Zrównoważonego finansowania stworzonej przez Komisję Europejską, dąży do budowania systematycznego długofalowego dialogu ze środowiskiem finansowym. Temat zrównoważonego finansowania wymaga szerszej dyskusji na poziomie krajowym – o ile debata poświęcona tematowi zrównoważonych finansów została już w Polsce rozpoczęta, to skala wyzwań oraz konieczność przekierowania przepływów finansowych tak, by wspierały inwestycje niskoemisyjne, wymaga jej znacznej intensyfikacji.

Posted in: