Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Bezpłatne szkolenie w Warszawie: Polityka gospodarcza i społeczna

Fundacja WiseEuropa i Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Fundacja Emeryt zapraszają na

SZKOLENIE POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Środa, 30 października 2019 r., godz. 10:15 – 16:45

_______________________________________________________________________

Szkolenie dostarczy wiedzę na temat zagadnień ekonomicznych, umożliwi poznanie podstawowej terminologii używanej w dyskursie ekonomicznym, zapozna z teorią na temat polityki gospodarczej i społecznej. Zostaną poruszone tematy, które pozwolą głębiej zrozumieć rzeczywistość ekonomiczno-gospodarczą oraz narzędzia pozwalające identyfikować i klasyfikować politykę gospodarczą.

 Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawowe teorie nt. polityki gospodarczej i społecznej
  • Wzrost gospodarczy i modele wzrostu gospodarczego
  • Budżet państwa: dochody i wydatki, deficyt i nadwyżka budżetowa, dług publiczny
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Polityka zdrowotna: systemy polityki zdrowotnej
  • Rynek pracy – mechanizmy funkcjonujące na rynku pracy i jego instytucje
  • Polityka przemysłowa i proces industrializacji
  • Polityka energetyczna

Prowadzący:

Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.

 

 

 

Zapisy – zgłoś się na stronie www http://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Termin przesyłania zgłoszeń: poniedziałek, 28 październik br. do końca dnia.

Miejsce szkolenia: Fundacja  Emeryt, Ogrodowa 8, 00-001 Warszawa

Osoba do kontaktu: Ewa Niewęgłowska, email: akademia@wise-europa.eu , tel: 22 513 14 18

Zapewniamy catering: przerwę kawową i obiadową!

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników i wolontariuszy Fundacji Emeryt.

________________________________________________________________________________

Charakter szkolenia: Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.Szkolenie składa się z dwóch komponentów: kursu e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego. Rekomendujemy, aby każdy uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia zrealizował e-learningowy kurs: Kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.