Aktualności

Przyszłość polityczna i gospodarcza Europy, Europejska opinia publiczna trzy dekady po upadku komunizmu

We wtorek 29 października br. WiseEuropa miała przyjemność gościć przedstawicieli Pew Research Center – amerykańskiego ośrodka badawczego w ramach prezentacji wyników badania: Przyszłość polityczna i gospodarcza Europy, Europejska Opinia Publiczna Trzy Dekady po Upadku Komunizmu.

Wyniki badania pokazały jak Europejczycy postrzegają demokrację i wolny rynek 30 lat po upadku Muru Berlińskiego. Badanie zostało zrealizowane w 17 krajach, w tym w 14 państwach członkowskich Unii Europejskiej po obu stronach żelaznej kurtyny oraz w Rosji, na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania Jacob Poushter wicedyrektor i badacz z Pew Research Center nakreślił zmieniający się stan opinii publicznej na temat gospodarki, ekonomii i demokracji w krajach respondentów na podstawie badań z lat 1991, 2009 oraz z 2019 r. ze szczególnym ich znaczeniem w kontekście ekonomicznym. Przedstawione wyniki badania omówił również prezes WiseEuropa, dr Maciej Bukowski, który odwołał się do własnych doświadczeń z okresu transformacji.
Dokładny stan opinii publicznej pokazują wyniki badania, które obejmuje szeroki zakres tematyczny m. in. przejścia do wolnego rynku, systemu wielopartyjnego, warunków ekonomicznych, wartości demokratycznych, Unii Europejskiej, europejskich liderów politycznych, zadowolenia z życia.
Badanie zostało przeprowadzone na podstawie wywiadów telefonicznych i bezpośrednich z reprezentatywną w skali w kraju próbką osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Badanie zostało zrealizowane w 17 krajach, od 13 maja do 12 sierpnia 2019 r. i obejmowało 18 979 respondentów.

Badanie jest dostępne tutaj: https://pewrsr.ch/2JRok57

Posted in: