Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Bezpłatne szkolenie dla NGO w Grudziądzu

Chcesz mieć wpływ na prawo, które powstaje w Polsce – zarówno lokalnie, jak też centralnie?

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają

NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

KONTEKST EKONOMICZNY PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

wtorek, 25 lutego 2020 r.

_______________________________

W czasie szkolenia powiemy, jak przełożyć skomplikowane zagadnienia ekonomiczne używane w ustawach, uchwałach, zarządzeniach na język zrozumiały dla zwykłych obywateli. Przedstawimy w sposób przystępny terminologię używaną w dyskusjach publicznych i w aktach prawnych.  Nasze szkolenie pozwoli głębiej zrozumieć rzeczywistość ekonomiczną oraz narzędzia pozwalające identyfikować i klasyfikować politykę gospodarczą.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • Czym jest i co głosi ekonomia?
  • Metody pracy ekonomistów
  • Podstawowe wskaźniki gospodarcze
  • Inflacja
  • Wskaźniki dotyczące rynku pracy
  • Interesariusze przedsiębiorstwa
  • Wartość pieniądza w czasie
  • Czym jest sprawozdawczość finansowa
  • Regulacja obrotu gospodarczego

Prowadzący:

  • Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.

 

Zapisy – zgłoś się na stronie www http://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Więcej informacji o projekcie: http://wise-europa.eu/akademia/

Termin szkolenia: wtorek, 25 lutego 2020 r., godz. 10:00 – 16:30

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Grudziądza, sala 33, ul. Ratuszowa 11

Osoba do kontaktu: Dominika Demczyńska – kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

E-mail: akademia@wise-europa.eu

Tel: 22 513 14 18

 

Charakter szkolenia:

Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch komponentów: kursu e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego. Rekomendujemy, aby każdy uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia zrealizował e-learningowy kurs: Kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.