Bez kategorii

Anna Sokołowska Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Przez wiele lat związana z Fundacją im. Lesława A. Pagi, jako koordynatorka, a następnie dyrektor zarządzająca organizacji. Autorka projektów szkoleniowych w obszarze rynku finansowego realizowanych we współpracy z najważniejszymi podmiotami tego sektora. Specjalistka od fundraisingu i współpracy z biznesem. Posiada doświadczenie we współpracy międzysektorowej. Zaangażowana we wspieranie uzdolnionych młodych ludzi w rozwoju ich karier i potencjału.

Posted in: