Bez kategorii

Rekrutacja: Menadżer ds. Komunikacji i PR

WiseEuropa poszukuje zaangażowanej osoby o wysoko rozwiniętych kompetencjach komunikacyjnych na stanowisko Menadżera ds. PR i marketingu

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na temat przyszłości Polski i Europy.

Kluczowe kompetencje:
• Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR, komunikacji, marketingu;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek niezbędny);
• Doświadczenie w planowaniu i realizacji dokumentów strategicznych z zakresu komunikacji;
• Doświadczenie we współpracy z mediami, dziennikarzami;
• Umiejętność pisania klarownych i poprawnych stylistycznie tekstów po polsku i po angielsku;
• Umiejętność projektowania i prowadzenia kampanii promocyjnych;
• Doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów;
• Umiejętność proaktywnego nawiązywania kontaktów w zróżnicowanych środowiskach

Mile widziane:
• Zainteresowanie sprawami publicznymi, wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi w Polsce i na świecie, orientacja w aktualnych wydarzeniach związanych z politykami publicznymi;
• Doświadczenie w obsłudze i prowadzeniu stron www;
• Doświadczenie w prowadzeniu profili w mediach społecznościowych;
• Doświadczenie w prowadzeniu procesu wydawniczego;
• Doświadczenie w prowadzeniu działań mających na celu zwiększanie rozpoznawalności w środowiskach branżowych.

Zakres obowiązków:
• Kształtowanie wizerunku organizacji;
• Stworzenie i wdrożenie strategii komunikacji i upowszechniania działań zgodnej ze strategią organizacji;
• Opracowanie i wdrażanie planów promocyjno-marketingowych;
• Odpowiedzialność za budżet komunikacyjny;
• Budowanie rozpoznawalności organizacji oraz jej ekspertów w mediach i środowisku branżowym;
• Współpraca z mediami – w tym m.in. kontakty robocze, organizowanie spotkań, przygotowywanie materiałów;
• Obsługa strony www i profili w mediach społecznościowych;
• Nadzór nad organizowanymi wydarzeniami od strony promocyjno-networkingowej;
• Nadzór nad produkcją publikacji i wydawnictw;
• Odpowiedzialność za warstwę komunikacyjną i promocyjną realizowanych projektów; w tym projektów realizowanych w języku angielskim;
• Raportowanie z obszaru komunikacji.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce;
• Pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce;
• Możliwość samodzielnego kształtowania strategii komunikacyjnej organizacji,
• Pracę w zaangażowanym zespole, złożonym z nastawionych na współpracę osób o otwartych umysłach;
• Elastyczną kulturę pracy.

Oferty zawierające CV prosimy przesłać za adres: rejestracja@wise-europa.eu

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WiseEuropa moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Posted in: