Aktualności

Instytut WiseEuropa wesprze rozwój gospodarki wodorowej na Pomorzu

Miasto Gdynia znalazło się wśród jedenastu europejskich samorządów, które uzyskają wsparcie doradcze w przygotowaniu projektów wodorowych w ramach europejskiego projektu PDA-Regions. Samorządowi będzie doradzała niemiecka firma konsultingowa Spilett New Technologies oraz polski think tank WiseEuropa.

Gdynia wraz z innymi miastami Pomorza zamierza postawić na inwestycje w transport publiczny napędzany wodorem. Przedsięwzięcie ma stanowić pierwszy krok na drodze do stworzenia tzw. Pomorskiej Doliny Wodorowej. Rozwój innowacji energetycznych w regionie wspierają interesariusze skupieni w Klastrze Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, wśród których jest m.in. Grupa Lotos. W ramach projektu PDA-Regions miasto Gdynia uzyska wsparcie w zakresie przygotowania strategicznej koncepcji rozwoju wodorowego transportu publicznego w latach 20., określania możliwych źródeł finansowania, a także wykorzystania dobrych praktyk z innych projektów wodorowych realizowanych w UE. Doradztwo techniczno-projektowe zapewni firma Spilett New Technologies, natomiast WiseEuropa będzie odpowiadać za współpracę z lokalnymi interesariuszami oraz określenie możliwych środków finansowania dla projektów wodorowych w regionie.

„Ten projekt ma na celu szersze włączenie europejskich regionów w rozwój gospodarki wodorowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie jak dotąd pojawiały się jedynie nieliczne inicjatywy w tym obszarze. Zależy nam na wzmocnieniu współpracy i wymiany najlepszych doświadczeń pomiędzy europejskimi samorządami. Mamy nadzieję, że z naszym wsparciem uda się przełożyć ambicje Pomorza na konkretne działania, a tym samym zachęcić również inne polskie miasta i regiony, by rozwijały innowacje wodorowe” – podkreśla Aleksander Śniegocki, kierownik Programu Energia, Klimat i Środowisko w WiseEuropa.

Skierowany do samorządów konkurs oferujący pomoc w opracowaniu projektów wodorowych został ogłoszony na początku 2020 roku. Wsparcie uzyska łącznie 11 z 35 samorządów, które aplikowały w konkursie. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), wspólną inicjatywę Komisji Europejskiej oraz organizacji Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research, reprezentujących europejski przemysł wodorowy oraz instytucje badawcze. Konsorcjum PDA-Regions koordynowane jest przez firmę Spilett New Technologies GmbH, a w jego skład wchodzą również Element Energy, Trezors, WaterstofNet oraz WiseEuropa.

Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu: https://www.fch-regions.eu/