Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

11.09.2020r. Bezpłatne szkolenie on-line – Polityka gospodarcza i społeczna

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają na Bezpłatne Szkolenie Online
Polityka gospodarcza i społeczna
W ramach projektu: AKADEMIA STANOWIENIA DOBREGO PRAWA
Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Termin: 11.09.2020 r., godz. 10 – 17:45

Szkolenie polityka gospodarcza i społeczna jest kompleksowym zbiorem wiedzy oferującym informacje umożliwiające głębsze zrozumienie rzeczywistości ekonomicznej, która nas otacza. W obliczu pandemii, mimo dynamicznie zmieniającej się każdego dnia sytuacji gospodarczej wokół nas, szkolenie proponuje uporządkowany i wciąż jak najbardziej aktualny materiał w zakresie następujących po sobie bloków tematycznych:

1. Wzrost gospodarczy jako priorytet polityki gospodarczej
2. Rynek Pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii
3. System podatkowy i polityka społeczna
4. Polityka Przemysłowa w Polsce i na świecie
5. Polityka energetyczno-klimatyczna jako element polityki publicznej

Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Korzyści:
• podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów;
• zdobycie umiejętności stosowania różnych wskaźników ekonomicznych pozwalających na krytyczną analizę rzeczywistości gospodarczej;
• zdobycie wiedzy w zakresie najnowszych trendów energetyczno-klimatycznych;
• szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, podniesienie kompetencji poparte uzyskaniem certyfikatu.

Prowadzący:
Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.
Szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, podniesienie kompetencji poparte uzyskaniem certyfikatu.

Zapisy odbywają się przez stronę www: http://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>

Szkolenie jest całodzienne i będzie odbywało się w godzinach: 10 – 17:45 zgodnie z poniższym planem.

 

godz. 10:00-17:45

6 godzin warsztatu, dyskusje z uczetnikami (5 x 10 minut), krótkie oraz dłuższe przerwy

 

10.00 – 10.15

Wstęp

 

Powitanie oraz zapoznanie z formalnymi i organizacyjnymi aspektami projektu

 

10.15-11.25 I Wzrost gospodarczy jako priorytet polityki gospodarczej

Wprowadzenie uczestników szkolenia w  terminologię ekonomiczną

Zrozumienie mechanizmów wzrostu gospodarczego

Przedstawienie źródeł informacji gospodarczej

11.25-11.45 Dyskusja z uczestnikami na temat bloku 1 ( około 10 minut). Przerwa 10 minut.
11.45-12.55 II  Rynek Pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii

Poznanie procesów kształtujących rynek pracy w Polsce i na świecie

Uporządkowanie terminologii związanej ze wskaźnikami rynku pracy

Poznanie mechanizmów niedoskonałości rynku pracy

12.55-13.15 Dyskusja z uczestnikami na temat bloku 2 ( około 10 minut). Przerwa 10 minut.
13.15-14.25 III System podatkowy i polityka społeczna

Zrozumienie podstaw mechanizmów polityki fiskalnej  oraz systemu podatkowego

Poznanie sfery działalności państwa w zakresie kształtowania warunków życia ludności

14.25-15.00 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 3 (około 10 minut). Przerwa obiadowa 25 minut.
15.00-16.05 IV Polityka Przemysłowa w Polsce i na świecie

Poznanie mechanizmów oddziaływania państwa na strukturę i rozwój przemysłu

Przedstawienie polskiego przemysłu na tle świata

Analiza szans i zagrożeń dla polskiego przemysłu

16.05-16.25 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 4 (około 10 minut). Przerwa 10 minut.
16.25- 17.35 V Polityka energetyczno-klimatyczna jako element polityki publicznej

Przedstawienie założeń polityki energetyczno-klimatycznej

Poznanie globalnych trendów technologicznych

Opisanie miejsca Polski  w światowej transformacji energetycznej

17.35-17.45 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 5 (około 10 minut).

 

 

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Gwarantujemy proste i intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach oraz wsparcie techniczne.
Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą Państwu przesłane drogą mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.
Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.