Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

21.12. i 23.12.2020. Dwudniowe szkolenie on-line: Ekonomiczne aspekty prawa

Ekonomiczne aspekty prawa w Akademii Stanowienia Dobrego Prawa

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych jest bezpłatne i zorganizowane przez Instytut WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

Szkolenie ma interaktywny charakter i jest oparte o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Szkolenie ekonomiczne aspekty stanowienia prawa jest kursem pozwalającym zdobyć wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy prawa z uwzględnieniem perspektywy III sektora. W oparciu o analizę teorii, liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają informacje pozwalające na krytyczną analizą procesu stanowienie prawa. Materiał ma formę następujących po sobie bloków tematycznych:

  1. Ocena skutków regulacji. Na czym polega analiza polityk publicznych?
  2. Ocena skutków regulacji w Polsce- analiza przypadku.
  3. Charakterystyka wybranych jakościowych i ilościowych technik badawczych
  4. Ekonomiczna analiza prawa. Na czym polega ocena funkcjonowania prawa?

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu:

  • podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów.;
  • zdobycie umiejętności stosowania wskaźników jakościowych oraz ilościowych pozwalających na analizę procesu stanowienia prawa w Polsce;
  • zdobycie wiedzy w zakresie ekonomicznej analizy prawa;

Prowadząca:

Iwona Chojecka – doktor nauk ekonomicznych (SGH), radca prawny, prowadzi szkolenia w ramach projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej instytucji, firm, fundacji, stowarzyszeń oraz osób indywidulanych. Jej ścieżka zawodowa przez wiele lat była związana z rynkiem kapitałowym, obecnie realizuje projekty z dziedziny własności intelektualnej, medycyny, prawa finansowego. Od wielu lat jest wolontariuszem w fundacji, gdzie udziela wsparcia prawnego osobom potrzebującym.

Zapisy odbywają się przez stronę: www http://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Szkolenie jest całodzienne i będzie odbywało się zgodnie z poniższym planem:

 

7.12. i 9.12.2020

godz. 17:30-20:30

Łącznie 5 godzin warsztatu, dyskusje z uczestnikami (5 x 10 minut), krótkie oraz dłuższe przerwy

 

17.30 – 18.00

Wstęp

 

Powitanie oraz zapoznanie z formalnymi i organizacyjnymi aspektami projektu

 

18.00-19.35 I Ocena skutków regulacji. Na czym polega analiza polityk publicznych?

Wprowadzenie w metody analizy polityk publicznych

Poznanie instrumentów pozwalających prowadzić politykę opartą na dowodach

Przedstawienie źródeł czerpania danych do analizy

19.35-19.45 Dyskusja z uczestnikami na temat bloku 1 ( około 10 minut). Przerwa 10 minut.
19.45-20.20 II  Ocena skutków regulacji w Polsce- analiza przypadku.

Ocena skutków regulacji dla projektu ustawy o recyklingu samochodów używanych

Rozbicie wszystkich elementów ustawy oraz ich krytyczna analiza

20.20-20.30 Dyskusja z uczestnikami na temat bloku 2 ( około 10 minut). Przerwa 10 minut.
17.30-18.40 III Charakterystyka wybranych jakościowych i ilościowych technik badawczych

Przedstawienie metodologii różróżniania podejścia ilościowego oraz jakościowego

Opis narzędzi używanych w każdym z podejść

Rola III sektora w tworzeniu prawa opartego na dowodach

18.40-19.25 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 3 (około 10 minut). Przerwa 25 minut.
19.25-20.20 IV Ekonomiczna analiza prawa. Na czym polega ocena funkcjonowania prawa?

Zrozumienie procesów pozwalających na ocene funkcjonowania prawa

Poznanie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie oceny wpływu

Co ekonomiści mają do powiedzenia o prawie.

20.20-20.30 Dyskusja z uczestnikami z na temat bloku 4 (około 10 minut). Przerwa 10 minut.

Technikalia:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny lub laptop, możliwy jest również smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Gwarantujemy proste i intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach oraz wsparcie techniczne.

Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne wraz z dokładnym scenariuszem spotkania i prezentacją będą Państwu przesłane drogą mailową.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.