Aktualności

GRUDNIOWE szkolenia on-line w Akademii Stanowienia Dobrego Prawa

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa zaprasza na grudniowe szkolenia.

Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw oraz polityka gospodarcza i społeczna, a także ekonomiczne aspekty prawa to bloki tematyczne bezpłatnych szkoleń on-line dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które w grudniowej Akademii Stanowienia Dobrego Prawa poprowadzą dr Iwona Chojecka oraz Michał Janowicz.

 • Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw

Szkolenie podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw jest warsztatem pozwalającym uporządkować w przystępny sposób najważniejsze informacje dotyczące wiedzy ekonomicznej oraz finansowej. W oparciu o liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają możliwość zdobycia informacji przydatnych w poruszaniu się w rzeczywistości gospodarczej. Materiał ma formę następujących po sobie bloków tematycznych:

 1. O ekonomii i gospodarce. Czym jest i co głosi ekonomia?
 2. Jak myślą ekonomiści: główne nurty ekonomii.
 3. Jak czytać gospodarkę? Czym są wskaźniki gospodarcze i do czego służą?
 4. Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii.
 5. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Wycena finansowa elektrowni C- studium przypadku.

4 grudnia 2020

9 grudnia 2020

 • Polityka gospodarcza i społeczna

Szkolenie polityka gospodarcza i społeczna jest kompleksowym zbiorem wiedzy oferującym informacje umożliwiające głębsze zrozumienie rzeczywistości ekonomicznej, która nas otacza. W obliczu pandemii, mimo dynamicznie zmieniającej się każdego dnia sytuacji gospodarczej wokół nas, szkolenie proponuje uporządkowany i wciąż jak najbardziej aktualny materiał w zakresie następujących po sobie bloków tematycznych:

 1. Wzrost gospodarczy jako priorytet polityki gospodarczej
 2. Rynek Pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii
 3. System podatkowy i polityka społeczna
 4. Polityka Przemysłowa w Polsce i na świecie
 5. Polityka energetyczno-klimatyczna jako element polityki publicznej

11 grudnia 2020

17 grudnia 2020

1 grudnia 2020

 • Ekonomiczne aspekty prawa

Szkolenie ekonomiczne aspekty stanowienia prawa jest kursem pozwalającym zdobyć wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy prawa z uwzględnieniem perspektywy III sektora. W oparciu o analizę teorii, liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają informacje pozwalające na krytyczną analizą procesu stanowienie prawa. Materiał ma formę następujących po sobie bloków tematycznych:

 1. Ocena skutków regulacji. Na czym polega analiza polityk publicznych?
 2. Ocena skutków regulacji w Polsce- analiza przypadku.
 3. Charakterystyka wybranych jakościowych i ilościowych technik badawczych
 4. Ekonomiczna analiza prawa. Na czym polega ocena funkcjonowania prawa?

18 grudnia 2020