#EngagEU – Youth Participation and youth-relevant topics in the next European Elections 2019

 • O projekcie:

  Następne wybory europejskie w maju 2019r. będą utrzymane w kontekście rosnącego populizmu, protekcjonizmu i nacjonalistycznych tendencji w Europie. Ponadto, od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów parlamentarnych 40 lat temu, stale zmniejszająca się frekwencja w europejskich wyborach wydaje się być potwierdzeniem zaobserwowanej luki pomiędzy mieszkańcami Europy, a osobami podejmującymi decyzje polityczne w Unii Europejskiej. Entuzjaści Unii Europejskiej muszą zmierzyć się z rosnąca liczbą głosów przeciwko instytucji jaką jest Wspólnota Europejska.

  Przypadek Wielkiej Brytanii – państwo członkowskie Unii Europejskiej, które jako pierwsze zdecydowało się opuścić Unię na skutek decyzji Brytyjczyków w referendum. W następstwie tego bardzo bliskiego wyniku stało się jasne, że większość młodych obywateli, którzy są również częścią pokolenia Erasmus, myślą pozytywnie o Unii Europejskiej, ale ostatecznie nie byli oni zaangażowani w głosowanie. Jest to wyjątkowy przykład uwypuklenia potrzeby motywacji, zachęcania i umożliwienia młodym obywatelom aktywnego uczestnictwa w procesach politycznych.

  Także Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, zaprosił obywateli Unii Europejskiej do aktywnego uczestnictwa w szerokich ogólnoeuropejskich rozmowach odnośnie do przyszłości Unii Europejskiej przed wyborami w 2019 roku. Lecz, co właściwie uważają młodzi ludzie? Jakie mają pomysły, roszczenia i wizje? Jakie tematy muszą zostać przedyskutowane w odniesieniu do młodego pokolenia i ich zainteresowań w następnej kadencji Parlamentu? Jak można poprawić identyfikację z Unią Europejską i co mogłoby zbliżyć młodych ludzi ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej?

  W ramach projektu #EngagEU, Institut für Europäische Politik wraz ze swoimi partnerami z Francji, z Niemiec, Centre international de formation européenne, z Polski, WiseEuropa oraz z Brukseli, the Europe-wide Trans European Policy Studies Association organizują trawający kilka miesięcy proces zbierania i konsultowania pomysłów odnośnie do przyszłości Unii Europejskiej. Zastosowane zostaną innowacyjne narzędzia cyfrowe w celu zwiększenia uczestnictwa młodych ludzi w trakcie i po procesie opracowywania pomysłów.

  Młodzi obywatele z całej Europy zostaną zaproszeni do dyskusji na istotne tematy i pomysły w ramach czterech #YoungCitizens’FutureLabs, które mają na celu nadania im mocnego i głośnego głosu w kampanii wyborczej poprzedzającej wybory w 2019 roku. Po procesie konsultacyjnym, zebrane pomysły i żądania będą omówione w #YoungCitizens’Conventions z szeroką publicznością oraz z politykami. Opracowane pomysły będą podsumowane w wielojęzycznym manifeście, który zostanie zaadresowany do nowo wybranych członków Parlamentu Europejskiego po wyborach.

  Wyszczególnione cele #EngagEU:

  Zmobilizowanie i upoważnienie młodzieży do udziału w podejmowaniu decyzji w UE, zwłaszcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019;

  Zwiększenie ogólnej identyfikacji z Europą wśród młodych obywateli;

  Przekazanie wiedzy na temat procesów politycznych na poziomie europejskim, aby umożliwić młodym obywatelom skuteczne uczestnictwo w procesie decyzyjnym;

  Opracowanie konkretnych żądań dotyczących przyszłości Europy, które następnie zostaną skierowane do nowo wybranych posłów Parlamentu Europejskiego;

  Innowacyjność poprzez połączenie debaty off-line i on-line na temat przyszłości UE.

   

  Sledź nas #EngagEU na Facebooku i Twitterze.

 • Program finansowany przez:
  Komisja Europejska

  Program:
  Europa dla Obywateli – Action Grants

  Czas trwania projektu:
  2018-2019

  Partnerzy:

  WiseEuropa (Polska)

  Institut für Europäische Politik (Niemcy)

  Centre International de Formation Européenne (Francja, Niemcy)

  Trans European Policy Studies Association (TEPSA) (Belgia)