Landscape of Climate Finance: Promoting debate on climate finance flows in Central Europe

 • Wydarzenia:

   

  Baza wiedzy:

   

  Projekt realizowany przez:

   

  • Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę.

   www.wise-europa.eu

  • NewClimate Institute wspiera badania i wdrażanie działań przeciwko zmianom klimatycznym na całym świecie. NewClimate Institute generuje i dzieli się wiedzą na temat międzynarodowych negocjacji klimatycznych, śledzenia działań klimatycznych, klimatu i rozwoju, finansów klimatycznych i mechanizmów rynku emisji. Łączą aktualne badania z procesami decyzyjnymi w realnym świecie, umożliwiając zwiększenie ambicji w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i przyczyniają się do znalezienia zrównoważonych i sprawiedliwych rozwiązań.

   Strona www: https://newclimate.org/

  • Institute for Climate Economics (I4CE) to zespół ekspertów, który zapewnia publicznym i prywatnym decydentom wiedzę na temat zagadnień ekonomicznych i finansowych związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną. I4CE dąży do wdrożenia porozumienia paryskiego i dostosowania globalnych przepływów finansowych do rozwoju niskoemisyjnego, odpornego na zmiany klimatyczne. Od 2012 r. I4CE prowadzi i publikuje wiele iteracji z francuskiego pejzażu finansów klimatycznych, badania, które śledzą krajowe inwestycje klimatyczne i analizują, w jaki sposób są finansowane. I4CE będzie opierać się na doświadczeniach i sukcesach we Francji w zakresie zwiększenia ziarnistości danych dotyczących finansów klimatycznych i powiązania tego z procesami planowania polityki krajowej.

   Strona www: https://www.i4ce.org

 • O projekcie:

  Niskoemisyjny rozwój gospodarki wymaga bezprecedensowego przekierowania przepływów finansowych w kierunku zrównoważonych inwestycji. Mając na uwadze wyzwania z tym związane, projekt realizowany przez WiseEuropa wraz z partnerami z Niemiec i Francji, ma na celu promowanie strategicznego podejścia do finansowania niskoemisyjnego rozwoju oraz systemowej analizy przepływów finansowych w tym obszarze.

  Działania projektu są skoncentrowane na Polsce i wspierane przez doświadczenia z Niemiec i Francji. Mapa finansowania gospodarki niskoemisyjnej jest syntetyczną diagnozą obecnego stanu przepływów środków prywatnych i publicznych do inwestycji redukujących emisje. Stanowi ona pierwszy krok do zwiększenia skali i poprawy efektywności wydatkowania środków na ten cel. Zmapowanie niskoemisyjnych inwestycji pozwoli precyzyjnie określić bariery regulacyjne oraz luki finansowania ze środków publicznych, które ograniczają potencjał zaangażowania środków prywatnych. Jest to więc narzędzie użyteczne zarówno dla decydentów, jak i dla sektora prywatnego.

  Chronologia działań:

  październik 2018 – pierwszy warsztat dla polskich udziałowców w Warszawie
  luty 2019 – publikacja o roli śledzenia przepływów finansowych w tranzycji niskoemisyjnej
  marzec 2019 – warsztaty metodologiczne w Berlinie
  czerwiec 2019 – drugi warsztat dla polskich udziałowców w Warszawie
  listopad 2019 – webinar dotyczący różnych modeli finansowania transformacji energetycznej
  grudzień 2019 – publikacja o kolejnych krokach w implementacji mapy finansowania niskoemisyjnych inwestycji w Polsce; webinar o postępie inwestycji klimatycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  Osoba do kontaktu:

  Zofia Wetmańska
  Analityk
  WiseEuropa
  E-mail: zofia.wetmanska@wise-europa.eu

  Projekt wspierany przez:

  Projekt jest częścią European Climate Initiative (EUKI). EUKI jest instrumentem projektowym finansowanym przez German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). Konkurs na projekt w ramach EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy w zakresie klimatu w Unii Europejskiej w celu łagodzenia emisji gazów cieplarnianych.