Fellows

JAKUB ZAWIESKA Fellow

jz Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz Katedrze Transportu Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2012-2013 stypendysta Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) w Lizbonie gdzie odbywał staż naukowy w Lisbon School of Economics and Management (ISEG) oraz Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Zajmuje się problematyką zrównoważonego transportu, ekonomiki transportu, aspektami implementacji i kreowania polityki transportowej, a także koncepcją inteligentnych miast, której poświęcona jest jego praca doktorska. Absolwent Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej z obszarów zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania i finansowania infrastruktury drogowej. Posiada certyfikat zarządzania projektami IPMA (LeveL D).