Fellows

JAN GĄSKA
Fellow

foto_JGDoktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej i konsultant Banku Światowego, absolwent ekonomii na SGH i matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy zawodowej zajmuje się modelowaniem ekonomicznym przy pomocy modeli ekonometrycznych oraz równowagi ogólnej (CGE i DSGE), w szczególności w odniesieniu do polityki klimatycznej i fiskalnej, temu poświęcona jest również jego praca doktorska. Współautor zbudowanych przez WiseEuropa modeli MEWA, VESPA, COSIMO, PLANE, DyStANCE, brał również udział w budowie modelu PLACE pod nadzorem Banku Światowego. Autor i współautor licznych analiz i artykułów dotyczących wpływu polityki klimatycznej na gospodarkę oraz rynek pracy.