Fellows

YVONNE MITSCHKA Fellow

ImitschkaYvonne Mitschka jest stypendystką Fundacji Mercator w obszarze stosunków międzynarodowych, gdzie w ramach rocznego stypendium zajmuje się badaniem zrównoważonych strategii energetycznych dla Europy Środkowej i Wschodniej. Od października do grudnia 2016 r., Yvonne będzie współpracować z zespołem programu badawczego Energia, Klimat i Środowisko WiseEuropa,  m.in. w obszarze transformacji niskoemisyjnej polskich miast oraz wpływu europejskiej polityki klimatycznej na polską politykę energetyczną i przemysłową. Przed rozpoczęciem stypendium Fundacji Mercator, Yvonne pracowała m.in. dla Ambasady Niemiec w Polsce oraz KPMG w Monachium i Santiago. Yvonne jest magistrem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, uzyskała tytuł CEMS Master Zarządzania Miedzynarodowego Uniwersytetu w Kolonii i Szkoły Głównej Handlowej, ma także tytuł licencjata z administracji biznesowej Szkoły Finansów i Zarządzania we Frankfurcie.