Władze

WOJCIECH BIAŁOŻYT Dyrektor Zarządzający

Dyrektor Zarządzający WiseEuropa. Posiada obszerne doświadczenie w inicjowaniu i realizowaniu projektów łączących sektory publiczny, biznesowy i pozarządowy, w tym w wymiarze międzynarodowym. W latach 2012-2014 brał udział w polsko-amerykańskim projekcie propagowania dorobku Jana Karskiego, w tym pełniąc funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Wykonawczego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Wcześniej kierował projektem Otwartego Rządu w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska i był menedżerem w projektach komunikacji korporacyjnej. W latach 2011-2014 był członkiem zespołu merytorycznego wspierającego Europejskie Forum Nowych Idei. Jest absolwentem Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego i Science Po Bordeaux. Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego badając wpływ cyfryzacji na governance i administrację publiczną.