Zespół

ADAM BALCER
Kierownik Projektu Eurazja

Politolog, ekspert ds. czarnomorskich oraz polskiej polityki zagranicznej. Pracuje także jako ekspert w European Council on Foreign Relations (ECFR) oraz Akademii Europejskiej Krzyżowa. Wykładowca Studium Europy Wschodniej UW oraz Akademii Dyplomatycznej. Analityk ds. bałkańskich (2001–2009) oraz kierownik projektu tureckiego (2005-2009) w Ośrodku Studiów Wschodnich. W okresie 2009-2013 dyrektor programu ds. rozszerzenia i sąsiedztwa w demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej. Członek zespołu doradców społecznych komisji spraw zagranicznych Sejmu RP oraz zespołu doradców Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa (2010-2012). W latach 2013-2014 doradca w Kancelarii Prezydenta RP w ramach Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Autor licznych artykułów i raportów krajowych i zagranicznych na temat Bałkanów, Turcji i państw byłego ZSRR oraz współautor książek “Polska na globalnej szachownicy” oraz “Orzeł i półksiężyc. 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji”.