Zespół

ANNA BRZOZOWSKA Menadżer ds. Rozliczeń i Administracji

W WiseEuropa Anna odpowiedzialna jest za obszar rozliczeniowo-finansowy realizowanych projektów oraz bieżącej działalności.

Posiada kilkuletnie doświadczenie księgowo-sprawozdawcze projektów finansowanych z różnych źródeł, m.in PO KL, PO IG, 7.PR, H2020, POWER, dotacje MNiSW, Erasmus+ i innych. W przeszłości uczestniczyła w realizacji strategicznych projektów naukowo badawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z tą uczelnią od ponad 9 lat.

Absolwentka studiów podyplomowych tej uczelni. Studia magistersko-inżynieryjne ukończyła z wyróżnieniem na Politechnice Krakowskiej.