Zespół

ARKADIUSZ LEGIEĆ Młodszy Analityk

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent „Studiów Wschodnich” w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek European Expert Network on Terrorism Issues (EENeT).

Wcześniejsze doświadczenie zdobywał jako analityk ds. energetycznych w sektorze prywatnym, wielokrotny obserwator międzynarodowy wyborów w ramach misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, pracownik Polskiej Agencji Prasowej, a także w takich instytucjach jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych czy Ambasada RP w Tbilisi.

Zainteresowania badawcze: 1) obszar postradziecki, 2) terroryzm międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska zagranicznych bojowników, 3) stosunki międzynarodowe na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.