Zespół

DAMIAN IWANOWSKI Młodszy ekonomista

Absolwent studiów licencjackich finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie student studiów magisterskich na tej samej uczelni. Uczestnik programu wymiany międzynarodowej na National University of Singapore. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych, specjalizując się w obszarze fuzji i przejęć oraz zarządzania strategicznego. Wcześniej pracował również jako redaktor w warszawskim biurze Thomson Reuters. Współautor analiz i publikacji w ramach projektu Młodzi Reformują Polskę, w którym był odpowiedzialny za rozdział publikacji podsumowującej dotyczący ekonomicznych aspektów integracji europejskiej. Dołączył do zespołu WiseEuropa w lutym 2016 na stanowisku młodszego ekonomisty, wspierając projekty związane z rynkiem pracy i polityką społeczną.