Zespół

EMILIA KOLINKO Asystentka Badawcza

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej. W latach 2011–2015 pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie współrealizowała projekt: Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych. W WiseEuropa wspiera prace projektu poświęconego stworzeniu narzędzia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.