Zespół

FRANCISZEK JACKL
Kierownik Projektu Środowiska i Społeczności Lokalnych

Untitled-16Magister inżynier ochrony środowiska. W latach 2008-2015 roku związany z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). Koordynator lub członek zespołu licznych projektów edukacyjno-badawczych z obszaru zrównoważonego rozwoju, gospodarki niskoemisyjnej, polityki energetycznej i ochrony przyrody. Główne obszary zainteresowania i działalności obejmują zagadnienia zmian klimatu, gospodarki niskoemisyjnej i partycypacji społecznej w kwestiach energetycznych. Współtworzył i realizował liczne projekty, m.in. „Włącz się” – energetyczne narady obywatelskie w czterech lubelskich gminach, których efektem są społeczne rekomendacje do lokalnych strategii energetycznych oraz „Eko-Herkules”, w ramach którego brał udział w przygotowaniu „Alternatywnej Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” Pełnił funkcję sekretarza projektu i członka zespołu redakcyjnego raportu końcowego projektu „Niskoemisyjna Polska 2050”.