Zespół

KAMIL PASTOR
Młodszy ekonomista

untitled-nov1Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W WiseEuropa zajmuje się analizami ekonometrycznymi oraz wsparciem w projektach dotyczących makroekonomii i rynków finansowych. Do jego zainteresowań naukowych należą również historia gospodarcza i ekonomia polityczna. Doświadczenie zawodowe zbierał w Narodowym Banku Polskim oraz w Spotdata.pl