Zespół

MICHAŁ JURCZYGA Koordynator ds. Badań

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie z zakresu projektowania usług publicznych w oparciu o metody Service Design i Human Centered Design. Trener i facylitator procesów Design Thinking. W przeszłości pracował m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Współpracował również z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego przy projektach ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu oraz kierował badaniami przestrzeni miejskiej w Warszawie. Realizował projekty badawcze zarówno dla klientów z sektora prywatnego (m.in. Orange, Deloitte, Skanska) jak i publicznego (m.in. Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Cyfryzacji, EC1 Łódź).