Zespół

ZOFIA WETMAŃSKA Analityk

W WiseEuropa jako analityczka zajmuje się jakościową i ilościową oceną europejskich i krajowych polityk na poziomie makro- i sektorowym, w celu zbudowania podstaw dla systemowego myślenia o polityce klimatycznej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest zaangażowana w prace Technicznej Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. zrównoważonego finansowania oraz uczestniczy w implementacji zróżnicowanych projektów realizowanych w ramach międzynarodowych inicjatyw w tym m.in. H2020, C-KIC, czy EUKI (np. COP21: Ripples, the Landscape of Climate Finance, Climate Recon 2050).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na  takich tematach jak: zrównoważone finansowanie, społeczno-ekonomiczne implikacje niskoemisyjnej transformacji, długoterminowe strategie klimatyczne, czy zrównoważony rozwój i innowacje.

Zofia Wetmańska jest absolwentką studiów magisterskich na Imperial College w Londynie, gdzie specjalizowała się w zagadnieniach związanych z ekonomią i polityką środowiskową oraz posiada dyplom z University of Southampton, gdzie skończyła klimatologię
i oceanografię.