Aktualności

Bezpłatne szkolenie Kontekst ekonomiczny procesu stanowienia prawa

Chcesz mieć wpływ na prawo, które powstaje w Polsce

– zarówno lokalnie, jak też centralnie?

_______________________________

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają

NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

KONTEKST EKONOMICZNY PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Podstawy ekonomii i finanse przedsiębiorstw.

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa.

Dla kogo: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

25 czerwca 2019 r.

_______________________________

W czasie szkolenia powiemy, jak przełożyć skomplikowane zagadnienia ekonomiczne używane w ustawach, uchwałach, zarządzeniach na język zrozumiały dla zwykłych obywateli. Przedstawimy w sposób przystępny terminologię używaną w dyskusjach publicznych i w aktach prawnych.  Nasze szkolenie pozwoli głębiej zrozumieć rzeczywistość ekonomiczną oraz narzędzia pozwalające identyfikować i klasyfikować politykę gospodarczą.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • Czym jest i co głosi ekonomia?
 • Metody pracy ekonomistów
 • Podstawowe wskaźniki gospodarcze
 • Inflacja
 • Wskaźniki dotyczące rynku pracy
 • Interesariusze przedsiębiorstwa
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Czym jest sprawozdawczość finansowa
 • Regulacja obrotu gospodarczego

Prowadzący:

 • Dr Maciej Bukowski – Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności) oraz międzynarodowych. Kierownik projektów z obszaru makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego i rynku pracy.
 • Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.

 

Zapisy – zgłoś się na stronie www https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/

Więcej informacji o projekcie: https://wise-europa.eu/akademia/

Termin szkolenia: 25 czerwca 2019 r. godz. 9-17.

Miejsce szkolenia: WiseEuropa, Al. Szucha 16/ 46, 00-582 Warszawa

Osoba do kontaktu: Ewa Niewęgłowska – kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00,

E-mail: akademia@wise-europa.eu

Tel: 22 513 14 18.

Charakter szkolenia:

Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch komponentów: kursu e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego. Rekomendujemy, aby każdy uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia zrealizował e-learningowy kurs: Kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.

 

Posted in: