Aktualności

Bezpłatne szkolenie w Lublinie: Polityka gospodarcza i społeczna

Chcesz mieć wpływ na prawo, które powstaje w Polsce
– zarówno lokalnie, jak też centralnie?
_______________________________________________________________________
Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają

NA SZKOLENIE

KONTEKST EKONOMICZNY
PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Polityka gospodarcza i społeczna

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa
Dla kogo: PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Piątek, 29 listopada 2019 r.
_______________________________________________________________________
Szkolenie dostarczy wiedzę na temat zagadnień ekonomicznych, które będą wsparciem w procesie stanowienia prawa i konsultacji publicznych. Umożliwi poznanie podstawowej terminologii używanej w dyskursie ekonomicznym, zapozna z teorią na temat polityki gospodarczej i społecznej. Zostaną poruszone tematy, które pozwolą głębiej zrozumieć rzeczywistość ekonomiczno-gospodarczą oraz narzędzia pozwalające identyfikować i klasyfikować politykę gospodarczą.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Podstawowe teorie nt. polityki gospodarczej i społecznej
• Teorie i modele wzrostu gospodarczego
• Rynek pracy – mechanizmy funkcjonujące na rynku pracy i jego instytucje
• System podatkowy: rodzaje podatków i składek
• Budżet państwa: dochody i wydatki, deficyt i nadwyżka budżetowa, dług publiczny
• Polityka fiskalna
• Polityka przemysłowa
• Polityka energetyczna
• Polityka społeczna: znaczenie i wyzwania ekonomii społecznej
• Polska na tle państw europejskich w zakresie realizacji zadań polityki społecznej
• Podmioty ekonomii społecznej
• Polityka zdrowotna: systemy polityki zdrowotnej

Prowadzący:
Michał Janowicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował dla takich organizacji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, BNP PARIBAS Real Estate, KPMG, Crido Taxand.

Zapisy – zgłoś się na stronie www https://wise-europa.eu/zapisz-sie-szkolenie/
Więcej informacji o projekcie: https://wise-europa.eu/akademia/
Termin szkolenia: 29 listopada 2019 r. godz. 9:00-15:30.
Termin przesyłania zgłoszeń: 27 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Lublin, ul. Bernardyńska 3, sala 109
Osoba do kontaktu: Dominika Demczyńska
E-mail: akademia@wise-europa.eu
Tel: 22 513 14 18

Charakter szkolenia:
Szkolenie będzie miało interaktywny charakter i oparte będzie o część teoretyczną oraz analizę sytuacji praktycznych.
Szkolenie składa się z dwóch komponentów: kursu e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego. Rekomendujemy, aby każdy uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia zrealizował e-learningowy kurs: Kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.
Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.
Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.

Posted in: