Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Szkolenia on-line: Ekonomiczne aspekty prawa

Ekonomiczne aspekty prawa

Szkolenie ekonomiczne aspekty stanowienia prawa jest kursem pozwalającym zdobyć wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy prawa z uwzględnieniem perspektywy III sektora. W oparciu o analizę teorii, liczne przykłady oraz studium przypadku słuchacze uzyskają informacje pozwalające na krytyczną analizą procesu stanowienie prawa.

Poruszane zagadnienia:

  1. Ocena skutków regulacji. Na czym polega analiza polityk publicznych?
  2. Ocena skutków regulacji w Polsce- analiza przypadku.
  3. Charakterystyka wybranych jakościowych i ilościowych technik badawczych
  4. Ekonomiczna analiza prawa. Na czym polega ocena funkcjonowania prawa?

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu:

  • podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz zwiększenie wpływu obywateli na kształt nowych przepisów.;
  • zdobycie umiejętności stosowania wskaźników jakościowych oraz ilościowych pozwalających na analizę procesu stanowienia prawa w Polsce;
  • zdobycie wiedzy w zakresie ekonomicznej analizy prawa;

Sprawdź harmonogram szkoleń: