Raporty

RAPORT Gościnna Polska 2022+

Poparcie i zaangażowanie społeczeństwa polskiego dla sprawy ukraińskiej jest jednoznaczne. Jednocześnie musimy pamiętać, jak duże wyzwania w związku z napływem ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie czekają Polskę w tak praktycznych sferach jak rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia czy mieszkalnictwo. Polska może stać się państwem wielonarodowym z ponad 3 mln migrantów z Ukrainy. Będzie to wymagało zmian systemowych i spójnego planu zarządzania, by uniknąć potencjalnych konfliktów i zapaści usług publicznych. 

Kryzys migracyjny, z którym obecnie mierzy się Polska, to największe po transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku wyzwanie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Wymaga ono całościowego przygotowania i spójnego planu zarządzania poszczególnymi politykami publicznymi przez rząd, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz w ramach oddolnych inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. Z napływem tak wielu ludzi w stosunkowo krótkim czasie związane są szanse, ale i wyzwania. Raport Gościnna Polska 2022+ zawiera prognozy i rekomendacje dotyczące sposobów podejścia do tego problemu w wielu obszarach gospodarki.

___________________________________________________________________________________________

Kliknij, aby pobrać pełen raport Gościnna Polska 2022+ w języku polskim
Kliknij, aby pobrać streszczenie raportu Gościnna Polska 2022+ w języku polskim

___________________________________________________________________________________________

Click to download full Hospitable Poland 2022+ report in English
Click to download a summary of the Hospitable Poland 2022+ report in English

___________________________________________________________________________________________

Натисніть, щоб завантажити повний звіт Гостинна Польща 2022+ українською мовою
Натисніть, щоб завантажити резюме звіту Гостинна Польща 2022+ українською мовою

___________________________________________________________________________________________

Zespół projektowy „Gościnna Polska 2022+”: Marek Balicki, Maria Baran, Jakub Bińkowski, Olga Bochkar, Michał Boni, Maciej Bukowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Iwona Ciećwierz, Maciej Duszczyk, Olgierd Dziekoński, Tomasz Gajderowicz, Marta Gorczyńska, Halina Grzymała-Moszczyńska, Maciej Jakubowski, Paweł Kaczmarczyk, Witold Klaus, Adam Kozierkiewicz, Iuliia Lashchuk, Radomir Matczak, Jacek Michałowski, Jakub Michałowski, Ignacy Niemczycki, Robert Pater, Oleksandr Pustovy, Michał Sęk, Filip Szulik-Szarecki, Rafał Trzeciakowski, Jędrzej Witkowski, Jerzy Wiśniewski i Jakub Wygnański.

Współfinansowano przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda oraz Fundacji Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Ukrainie (Charków) i w Polsce.

Patron Honorowy: Ambasada Ukrainy w Polsce.

Patroni projektu: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Fundacja Stocznia, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Geremka, Evidence Institute, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Związku Polaków m. Kijowa, Ukraiński Dom w Warszawie, Fundacja „Nasz Wybór”, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców