Publikacje

RAPORT: Niewykorzystany potencjał umów cPPA

Jakie istnieją bariery regulacyjne i rynkowe dla rozwoju umów sprzedaży zielonej energii, tzw. Corporate Power Purchase Agreement (cPPA)? To czwarty raport z cyklu, przygotowany we współpracy z RE-Source Poland Hub, mówiący o problemach z płynnym wdrożeniem cPPA i samodzielnym wytwarzaniem zielonej energii w Polsce.

Niniejszy raport skierowany jest tym razem nie do odbiorców energii, ale do decydentów. Zawiera on analizę barier regulacyjnych i rynkowych, które wpływają na możliwość praktycznego stosowania umów cPPA. W raporcie przedstawione zostały główne czynniki warunkujące ich rozwój, wpływające na podaż źródeł energii odnawialnej w Polsce. Jest to m.in. zasada 10h, która praktycznie w stu procentach wyeliminowała możliwość budowy instalacji wiatrowych.

Ograniczenie podaży źródeł jest na tę chwilę w Polsce czynnikiem najbardziej ograniczającym podpisywanie umów cPPA. Obecnie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie zieloną energią wśród odbiorców, którzy nie są w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania z istniejących źródeł. Ważne są także ograniczenia związane z transparentnością i stabilnością całego rynku.

cPPA, podobnie jak gospodarka, potrzebują stabilnych regulacji w długiej perspektywie czasowej. Kontrakty te, jako że ze swej natury są kontraktami długoterminowymi, potrzebują jako punktu odniesienia cen rynkowych. Działania takie jak likwidacja obliga giełdowego, czy sztuczne i nieracjonalne ograniczanie cen wytwarzania energii, powodują niepewność wśród stron kontraktu co do sposobu obliczania cen. Wszelkie działania wpływające na obniżenie transparentności rynku mają negatywny wpływ na liczbę zawieranych na rynku kontraktów.

Raport omawia także najnowsze trendy i kierunki rozwoju umów cPPA wskazywane przez Komisję Europejską w kontekście nadchodzącej reformy rynku energii elektrycznej. W szczególności te, które mają na celu ułatwienie zawierania umów cPPA małym i średnim przedsiębiorstwom. Niniejszy raport ma być drogowskazem dla decydentów, pokazującym jakie działania należy podejmować, aby kontrakty tego typu mogły się w pełni swobodnie rozwijać.

Raport podsumowuje lista rekomendacji konkretnych działań, jakie mogłyby zostać podjęte w celu odblokowania pełnego potencjału drzemiącego w umowach.