Publikacje

RAPORT: Ubóstwo energetyczne

Rola efektywności energetycznej w walce z ubóstwem energetycznym

W odpowiedzi na coraz wyższe ceny energii, spowodowane opóźniającą się transformacją sektora energetyki i sytuacją geopolityczną, ograniczenie kosztów dla gospodarstw domowych wymagać może dotowania zakupu nośników energii przez samorządy lub uruchomienia czasowych zwolnień podatkowych. (…) Dlatego tak istotne są działania systemowe nakierowane na likwidację przyczyn ubóstwa energetycznego, a więc mające na celu poprawę standardu technicznego budynków i poziomu ich efektywności energetycznej – piszą autorzy raportu Ubóstwo energetyczne. Rola efektywności energetycznej w walce z ubóstwem energetycznym.

W odpowiedzi na coraz wyższe ceny energii, spowodowane opóźniającą się transformacją sektora
energetyki i sytuacją geopolityczną, ograniczenie kosztów dla gospodarstw domowych wymagać
może dotowania zakupu nośników energii przez samorządy lub uruchomienia czasowych zwolnień
podatkowych. Działania te miałyby jednak charakter krótkoterminowy, zmniejszający dotkliwość
szoków cenowych w okresie turbulencji rynkowych, lecz zarazem przeznaczone na nie środki nie
przyniosłyby wymiernego skutku energetycznego, a po ich wycofaniu problem zapewnienia taniej
energii powróciłby z całą mocą, na nowo uwypuklając zjawisko ubóstwa energetycznego. Dlatego
tak istotne są działania systemowe nakierowane na likwidację przyczyn ubóstwa energetycznego,
a więc mające na celu poprawę standardu technicznego budynków i poziomu ich efektywności
energetycznej.