MAGDALENA MAZUR Członek Zarządu

Magdalena Mazur – Członek Zarządu w WiseEuropa.

Wcześniej pracowała w Facebooku, gdzie była odpowiedzialna za stworzenie programowania z zakresu polityki publicznej w tematach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, rynku pracy, rozwoju kompetencji cyfrowych, bezpieczeństwa w internecie oraz zwalczania dezinformacji. Współpracowała ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w obszarze edukacji kadry zarządzającej i przedsiębiorców. W latach 2008-2016 związana z Fundacją Szkoła Liderów jako Członek Zarządu, a wcześniej Kierownik Programu Międzynarodowego, gdzie zajmowała się przede wszystkim migracjami, polityką diasporową, procesami demokratyzacyjnymi, partycypacją społeczną, samorządami.