Wyniki finansowe 2019

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich – to niezależny think tank, założony w 2013 roku w Warszawie.

Zatrudnia zespół ekspertów i analityków, których kompetencje pozwalają realizować projekty w obszarach:

– spraw europejskich i globalnych w wymiarze gospodarczym i politycznym

– polityki makroekonomicznej, przemysłowej i energetycznej

– rynku pracy i polityki społecznej

– cyfrowej gospodarki

Analitycy WiseEuropa są jednymi z najczęściej cytowanych specjalistów w Polsce – ich głos  inspiruje oraz niejednokrotnie nadaje kierunek debacie publicznej na temat przyszłości Polski i Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem think tanku są: prowadzenie badań, przygotowywanie analiz oraz doradztwo.

Tylko w ciągu 2019 roku Instytut WiseEuropa był zaangażowany w 24 projekty.

Współpracował przy ich realizacji z instytucjami państwowymi, firmami, organizacjami pozarządowymi – aktywnymi zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim.

Projekty zostały zrealizowane w czterech obszarach:

1 ekonomia i polityka gospodarcza

2 energia, klimat i środowisko

3 polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe

4 polityki publiczne i governance

Łącznie na realizację projektów WiseEuropa przeznaczyła 3 327 934,99 zł.

W 2019 roku koszty działalności Instytutu WiseEuropa wyniosły 3 320 843,11 zł.

Najcenniejszym zasobem think tanku jest jego zespół ekspercki. Stąd też głównym elementem budżetu są wynagrodzenia dla siedemnastu pracowników stałych oraz współpracujących.  Łączny roczny nakład na pensje wyniósł 1 761 671,30 zł.

Specjaliści WiseEuropa są bardzo aktywni w budowaniu relacji z interesariuszami oraz policymakerami, a także środowiskiem naukowym, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Na podróże służbowe WiseEuropa przeznaczyła 98 454,82 zł.

W 2019 roku siedziba Instytutu WiseEuropa znajdowała się w jednej z najbardziej prestiżowych kamienic w Warszawie – w Al. J.Ch. Szucha.

O sprawne działanie think tanku dba na co dzień zespół administracyjny. Na usługi (prawne, pocztowe, tłumaczenia, telekomunikacyjne, informatyczne czy transportowe, a także czynsz za biuro) przeznaczył 641 646,55 zł.

 

W 2019 roku Instytut WiseEuropa kwotą 185 570,75 zł pokrył koszty podatków, w tym także ubezpieczenia społecznego oraz opłaty bankowe.

Koszt utrzymania i prowadzenia biura w 2019 roku wyniósł 30 698,56 zł.

4 093 476 zł – tyle przychodu WiseEuropa zarejestrowała w 2019 r.

Głównie z prowadzenia swojej działalności statutowej. W mniejszym procencie przychód uzupełniały: darowizny,  przychody z działalności gospodarczej oraz operacyjne.

W 2019 roku Instytut WiseEuropa był zaangażowany w wiele krajowych i międzynarodowych projektów, które zdecydowanie wpłyną na polepszenie procesów tworzenia krajowych polityk publicznych, zwiększą świadomość interesariuszy, dziennikarzy i opinii publicznej w kwestiach energetycznych i klimatycznych na poziomie Unii Europejskiej.

Ale think tank działał także na poziomie lokalnym, pokazując kierunek zmiany i wspierając najmniejsze jednostki samorządowe – gminy