Fellows

WERONIKA FELCIS
Fellow

Untitled-32Zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi, analizami polityk publicznych oraz ekspertyzami dla sektora publicznego od 2006 roku. Współprowadziła szkolenie dla pracowników administracji regionalnej z całej Polski z zakresu ewaluacji opartej na teorii programu, współtworzyła ocena planowania strategicznego na Łotwie. Uczestniczyła w dwóch włoskich szkołach metod kontrfaktycznych u profesora Alberto Martiniego i Enrico Rettore. Od lat związana także z Fundacją IDEA Rozwoju i Centrum Ewaluacji Polityk Publicznych. Była w zespole badawczym po stronie UJ w innowacyjnym projekcie transferu metodologii badań ewaluacyjnych do oceny skutków regulacji finansowanego przez NCBiR. Jest ekspertem ewaluacyjnym w projektach dla Komisji Europejskiej. Członkini Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego od 2012 roku, a od 2014 roku prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.