Misja

Drukowanie

 

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, który specjalizuje się w polityce europejskiej i zagranicznej oraz w  ekonomii.

 

Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę.

Cel

Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym i konkurencyjnym rozwoju Europy oraz konstruktywnej współpracy transatlantyckiej w kwestiach globalnych. W centrum naszej misji jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej o przyszłości Polski i Europy wynikające z przekonania, że w wolnym społeczeństwie ważne decyzje powinny być poprzedzone merytoryczną i wyczerpującą dyskusją. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i z zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie.

Mocne strony

WiseEuropa dysponuje najbardziej kompletną na polskim rynku ofertą produktów analityczno-badawczych, doradczych i komunikacyjnych dla partnerów trzech sektorów: prywatnego, publicznego i naukowego. WiseEuropa to najwyższe kompetencje w takich obszarach jak:

 • sprawy europejskie i globalne w wymiarze gospodarczym i politycznym,
 • polityka makroekonomiczna, przemysłowa, energetyczna i instytucjonalna,
 • innowacyjność i cyfrowa gospodarka,
 • rynek pracy i polityka społeczna.

Unikalna metoda pracy WiseEuropa opiera się na solidnym warsztacie analitycznym, obejmującym ilościowe i jakościowe metody badawcze: statystykę i ekonometrię, modelowanie makroekonomiczne i systemowe, badania społeczne i politologiczne, analizy instytucjonalne i socjologiczne. Wszystko wspierane przez wysokiej jakości działania komunikacyjne i relacyjne Instytutu.

 

Doświadczenie

Wiedzy i doświadczeniu ekspertów WiseEuropa zaufało wiele publicznych instytucji polskich i międzynarodowych. Współpracujemy z administracją centralną, samorządową, firmami konsultingowymi i think-tankami, a także firmami sektora prywatnego.

Programy badawcze

 • IKONKI WiseEuropa2Polityki Publiczne i Governance

   

 • IKONKI WiseEuropa5Ekonomia i Polityka Gospodarcza

   

 • IKONKI WiseEuropaCyfryzacja i Technologia

   

 • IKONKI WiseEuropa4Polityka Zagraniczna i Stosunki Międzynarodowe

   

 • IKONKI WiseEuropa3Energia, Klimat i Środowisko