Zespół

ALEKSANDER ŚNIEGOCKI Kierownik Programu Energia, Klimat i Środowisko

Untitled-50

Koncentruje się na transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki oraz jej skutkach dla rozwoju gospodarczego, polityki regionalnej i przemysłowej. Specjalizuje się w ilościowych oraz jakościowych ocenach wpływu polityki publicznej na gospodarkę. Obecnie koordynuje merytorycznie szereg projektów WiseEuropa na poziomie europejskim i krajowym, w tym w zakresie długoterminowych strategii klimatycznych, dekarbonizacji przemysłu i technologii CCUS. W ostatnich latach kierował projektami, których celem było wsparcie polskiej administracji publicznej w przygotowaniu strategii w zakresie renowacji budynków oraz transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

.