Zespół

ALEKSANDER ŚNIEGOCKI Kierownik Programu Energia, Klimat i Środowisko

Untitled-50Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Specjalizuje się w analizie nowych źródeł wzrostu gospodarczego w zglobalizowanym świecie, ekonomii innowacji, perspektywach rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz transformacji sektora energetycznego. Skupia się na nowych technologiach oraz ograniczeniach zasobowych jako czynnikach wyznaczających przyszłe pola dla rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie. Współautor analiz i publikacji w ramach następujących projektów: Niskoemisyjna Polska 2050, Forum Analiz Energetycznych, Big and Open Data. Realizował projekty m.in. dla Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Środowiska, Europejskiej Fundacji Klimatycznej, Konfederacji Lewiatan, Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, Fortum Power and Heat Polska oraz Microsoft Polska. Brał udział w projekcie DYNAMIX finansowanym ze środków 7. Programu Ramowego, a obecnie jest zaangażowany w projekt COP 21 RIPPLES finansowany w ramach programu Horyzont 2020.