Zespół

IWONA CIEĆWIERZ Ekspertka ds. Współpracy z Samorządami

W WiseEuropa zajmuje się współpracą z samorządami  i wspieraniem ich w przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzeni.

Przez wiele lat  współpracowała z siecią absolwencką Fundacji Szkoła Liderów dbając o jej rozwój i dostarczając programy edukacyjne dla liderów samorządów. Współpracę ze Szkołą Liderów rozpoczęła w 2010 roku od akcji Masz Głos, Masz Wybór. Następnie pracowała przy kampaniach pro-frekwencyjnych: w wyborach samorządowych „Kandyduj!” oraz „Radni, Radne są wśród nas!”;  w wyborach prezydenckich – kampanii „Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj!”; kampanii zachęcającej kobiety do startu w wyborach parlamentarnych „Kobiety na wybory!”; kampanii na rzecz udziału Polaków w wyborach lokalnych w Irlandii „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”. Współautorka i koordynatorka pierwszej w Polsce Szkoły Liderów Miast. Każdy z powyższych programów, oprócz wiedzy merytorycznej, charakteryzował się pracą z ludźmi na różnych szczeblach władzy lokalnej i centralnej, a także z liderami wpływu z NGO’s, biznesu i administracji. Doradza samorządowcom m.in. prowadząc kampanie wyborcze i planując strategie wyborcze.

Studiowała socjologię. Jest stypendystką Departamentu Stanu USA – Leadership in Local Government, absolwentką XXII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Moderatorów. Uczęszczała również na seminarium Antropologia planetarnej urbanizacji, prowadzone przez Biennale Warszawa oraz Akademię Miasta i Państwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Stworzyła Model Komunikacji w gminie na linii samorząd-mieszkańcy oraz Model Szkół Liderów Miast Średnich. Członkini Komisji Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.