Partnerzy

 • CEPI CEPI

 • BRUEGEL bruegel

 • ATLANTIC COUNCIL atlantic

 • CHATHAM HOUSE cH

 • ECIPE ecipe

 • CENTRE FOR EUROPEAN REFORM cer

 • CEPS
  CEPS

 • RAP
  rap

 • The German Marshall Fund of the United States

  gmf

 • Germanwatchgermanwatch

 • Leibniz Institute for Agricultural Development in Central and Eastern Europe lamologo

 • EUROPEAN POLICY CENTRE logo_epc

 • IAI IAI

 • FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

 • FIEL FIEL

 • REAL INSTITUTO ELCANO elcano

 • ECOLOGIC INSTITUT

  ecologo

 • NOTRE EUROPE logonotreeurope

 • ADELPHI adelphi-logo

 • EU-LAC FOUNDATION eulac-logo

 • The World Bank wb

 • European Climate Foundationecf

 • REKK REKKlogo

 • Agora Eergiewende agora

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii kape

 • Centrum Cyfrowe Projekt: Polskaccpp

 • Konfederacja Lewiatan lewiatan

 • Ellipsis Energy loga-ellipsis-energy.jpg

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej logo-nfosigw

 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju
  instytut

 • EDF Polska

  t1_logo_edf

 • Fundacja Bezpieczna Energia logo_bezpiecznaenergia

 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej psewlogo

 • Greenpeace Polska gp

 • Agrotec Polska agrotec

 • Fortum Power Energy
  news (1)

 • InfoStrategia infostrate

 • Fundacja Banku Zachodniego fbz

 • Climate-KICkic-logo

 • PricewaterhouseCoopers pwc

 • Ernst & Young ey

 • Procter and Gamble pg

 • Kancelaria Prezydenta

  kprm

 • Ministerstwo Gospodarki
  news

 • Komisja Europejska

  ke

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  news (2)

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mppips

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji MAC

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiegoumwm

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego umws

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego umwwm

 • ENEPRI

  Enepri

 •  The Heinrich Böll Foundation in Warsaw

 • Miasto Stołeczne Warszawa msw

 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nimoz.logo

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich crzl

 • Equilibrium Institute