Raporty

Raport: „Wkład krajowych dostawców w rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i jej wpływ na polski rynek pracy do 2040 r.”

Energetyka wiatrowa na lądzie cechuje się kilkukrotnie wyższym wskaźnikiem udziału krajowych dostawców i poddostawców (tzw. local content) w cyklu życia instalacji w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych. Obecnie wskaźnik ten przekracza 50%, a w razie stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju branży w Polsce może sięgnąć nawet 65%.

„Wkład krajowych dostawców w rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i jej wpływ na polski rynek pracy do 2040 r.” to raport ekspertów WiseEuropa, Aleksandra Śniegockiego oraz Karoliny Porębnej.

Raport wskazuje, że w scenariuszu stabilnego rozwoju sektora, łańcuch dostaw dla energetyki wiatrowej na lądzie może podtrzymywać w Polsce niemal 40 tys. miejsc pracy w perspektywie 2040 r. Wesprze to m.in. transformację w regionach zależnych od tradycyjnej energetyki, takich jak Śląsk. Kluczowe znaczenie przygotowania długoterminowego planu dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z rozwoju tej technologii w Polsce. Zapewni to krajowym dostawcom czytelny sygnał do inwestowania w rozwój mocy produkcyjnych oraz know-how, pomoże to również w tworzeniu bazy przemysłowej dla dostaw na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.

Bez stałej, przewidywalnej polityki rozwoju energetyki odnawialnej udział polskich producentów w rynku OZE będzie stosunkowo niewielki. Potrzebna jest spójna wizja rozwoju rynku OZE przedstawiona przez rząd, aby zachęcić polskie firmy do aktywniejszego włączania się w łańcuchy dostaw niskoemisyjnych technologii. Bez czytelnego planu grożą nam nieprzewidywalne, jednorazowe zrywy, jak tegoroczne aukcje. W takiej sytuacji udział polskich dostawców pozostanie mniejszy od naszego rzeczywistego potencjału – powiedział Aleksander Śniegocki, kierownik Projektu Energia i Klimat w WiseEuropa.

Raport został przygotowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej.