Aktualności

WiseEuropa w prestiżowym raporcie instytutu Bruegel

Maciej Bukowski i Aleksander Śniegocki są autorami rozdziału o produkcji w Europie Środkowej i Wschodniej w nowym raporcie „Remaking Europe: the new manufacturing as an engine for growth” instytutu Bruegel.

Eksperci WiseEuropa opisują industrializację w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy historycznej. Zwracają uwagę na główne motory rozwoju gospodarki Polski po 1989 r., takie jak napływ nowych technologii i know-how poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jak również wejście do Unii Europejskiej.

Zgodnie z rekomendacjami WiseEuropa zawartymi w raporcie, kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą w jak największym stopniu wesprzeć inwestycje w badania i rozwój swoich najważniejszych sektorów wytwórczych i najbardziej perspektywicznych usług. – Kluczowe jest także jednoczesne przyciąganie zagranicznego kapitału i know-how w celu zamknięcia luki technologicznej między Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią – uważają autorzy opracowania.

Raport „Remaking Europe: the new manufacturing as an engine for growth” dostępny jest na stronie instytutu Bruegel.

***

Instytut Bruegel (Brussels European and Global Economic Laboratory) to jeden z najważniejszych europejskich think-tanków działającym w obszarze międzynarodowej polityki gospodarczej. Instytut cieszy się opinią niezależnego i rzetelnego ośrodka badań, analiz i debaty międzynarodowej. Jego członkami są państwa członkowskie UE, korporacje międzynarodowe oraz instytucje rządowe.