Aktualności

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych

Podniesienie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz większy wpływ obywateli na kształt nowych przepisów są głównymi celami projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych. WiseEuropa realizuje go razem z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

W badaniu CBOS z 2016 r. na pytanie czy Polacy poza wyborami powinni mieć wpływ na uchwalane prawo, respondenci w zdecydowanej większości (72 proc.) odpowiedzieli „Tak”. Tylko 8 proc. nie zgadzało się z tym twierdzeniem.[1] Wynik badania świadczy o dużej potrzebie uczestniczenia w procesie stanowienia prawa, która niestety nie jest w pełni realizowana z powodu braku kompetencji organizacji pozarządowych chcących uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

Wśród zgłaszanych problemów organizacje wymieniają m.in. brak przygotowania do wystarczająco świadomego udziału w dyskusji o zmianach w prawie. Swoją wiedzę o procesie legislacyjnym i własne umiejętności analizy projektów aktów prawnych oceniają jako niewystarczające. Organizacje często również nie potrafią posługiwać się narzędziami ekonomicznymi i socjologicznymi, których znajomość ułatwia skuteczną analizę prawa. Problemem dla wielu podmiotów jest także formułowanie realistycznych postulatów oraz ich skuteczne argumentowanie, jak również częsty brak kadr i finansów do podjęcia analizy przygotowywanych regulacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia kompetencji organizacji pozarządowych, WiseEuropa i INPRIS udostępni w ramach projektu pakiet narzędzi edukacyjnych dotyczących stanowienia prawa w Polsce. Aby ułatwić organizacjom z różnych części kraju udział w szkoleniach, projekt będzie bazował na metodach edukacji na odległość (e-learning). Czas trwania szkoleń stacjonarnych będzie z kolei wynosił maksymalnie 2 dni.

Projekt obejmuje przygotowanie dwóch kursów e-learningowych i realizację 10 specjalistycznych szkoleń w 4 modułach. Powstanie również punkt kontaktowy oraz baza wiedzy dla organizacji pozarządowych. W szkoleniach weźmie udział ok. 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Projekt „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).

[1] CBOS: Polacy o partycypacji w procesie stanowienia prawa i wpływie grup interesów na ten proces, Warszawa 2016