Aktualności

Perspektywa 2050: długoterminowa strategia klimatyczna

W środę 26 czerwca br. odbyła się konferencja: „Perspektywa 2050: długoterminowa strategia klimatyczna dla Polski” zorganizowana przez WiseEuropa. Konferencja w Warszawie była wspólnym wydarzeniem dwóch projektów wspieranych przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną (EUKI): Climate Recon 2050 i Landscape of Climate Finance. Spotkanie zgromadziło polskich i europejskich ekspertów w dziedzinie transformacji niskoemisyjnej, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzył dr Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa, który zaznaczył, iż krajowe długoterminowe strategie w całej UE są w trakcie przygotowań i muszą zostać zakończone do końca tego roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji była prezentacja Toma van Ierlanda (DG CLIMA), który przedstawił długoterminową strategię UE i opisał kluczowe obszary interwencji w całej gospodarce, które są wymagane do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Pierwsza dyskusja panelowa koncentrowała się na krajowych podejściach do strategii długoterminowych w Europie, z perspektywami przedstawionymi przez Pawła Różyckiego z polskiego Ministerstwa Środowiska, Juha Ottmana, ambasadora Finlandii w Polsce, Macieja Pyrkę z KOBiZE i Ewę Iwaszuk z Ecologic Institute. W drugiej dyskusji panelowej omówiono wyzwania związane z przemianami sektorowymi z udziałem przedstawicieli sektora prywatnego, instytucji badawczych i organizacji pozarządowych: Moniki Morawieckiej (PGE Baltica), Marcina Lewensteina (InnoEnergy), Arkadiusza Węglarza (KAPE), Urszuli Stefanowicz (Koalicja Klimatyczna) i Magdaleny Barteckiej (Polska Zielona Sieć).

Ostatnią częścią konferencji była interaktywna debata na temat roli finansów w transformacji niskoemisyjnej. Dr Maciej Bukowski (prezes WiseEuropa i członek TEG) przedstawił końcowe wyniki Grupy Ekspertów Technicznych Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonego Finansowania (TEG), której był częścią. Hadrien Hainaut z I4CE podkreślił rolę interwencji publicznej w transformacji finansowej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej podczas jego prezentacji. Sesja zakończyła się dyskusją na temat roli inwestorów prywatnych w przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej i ryzyka związanego z intensywnymi inwestycjami pod względem emisji która była prowadzona przez Aki Kachi z NewClimate Institute.

    

 

„Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU)”.