Aktualności

Wydarzenie TENSE Culture, Propaganda and the Emergence of New States in Eastern Europe After the First World War

Instytut WiseEuropa uczestniczył w wydarzeniach w ramach projektu TENSE pt. „The Emergence of new states in Eastern Europe after the First World War: Lessons for all Europe”, które odbyły się 16 września w Tallinie (Estonia) i 3 października w Pori (Finlandia).

W Muzeum Satakunta w finlandzkim Pori 3 października 2019 r. odbyła się debata i wystawa. Adam Balcer, kierownik projektu polityki zagranicznej w WiseEuropa – lidera projektu i całego konsorcjum, z przyjemnością zaprezentował wspomnianą wystawę. Następnie wszyscy goście dyskutowali w panelu „Culture, Propaganda and the Emergence of New States in Eastern Europe After the First World War”. Wśród ekspertów byli Anna Sivula (Uniwersytet w Turku), Iwona Reichardt (Nowa Europa Wschodnia), Monika Kareniauskit (Uniwersytet Vytautas Magnus), Ilva Skulte (Uniwersytet w Rydze Stradins), Vlad Vernygora (Politechnika w Tallinie) i Ville Soimetsa (Uniwersytet w Turku).

Wydarzenie w Pori, które było częścią projektu TENSE, koncentruje się na kulturowych aspektach pojawienia się nowych państw w Europie Wschodniej po I Wojnie Światowej i na omówieniu tematów, które są aktualne również w dzisiejszych czasach w próbach zrozumienia związków między kulturą, a polityką. Jakiego rodzaju miękkich metod użyto, próbując kontrolować narrację historyczną podczas I Wojny Światowej, zaraz po niej, w XX wieku i obecnie oraz w jakim sensie różne akty można zdefiniować jako propagandę? Jakie były konflikty semiotyczne, pola bitew artystycznych i próby wpływania na narracje? Czego ta przeszłość może nas nauczyć o dzisiejszych formach propagandy? Wystawa i debata próbuję odpowiedzieć na te wszystkie pytania.

W Europie Wschodniej, gdzie na mapie Europy pojawiły się nowe państwa, takie jak Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska, skutki wojny domowej w Rosji odczuwano aż do połowy lat dwudziestych XX wieku. W regionie dominowały niepewności geopolityczne, ponieważ nikt nie wiedział, jak rozwinie się sytuacja w określaniu uprawnień narodowych, ich przyjaciół, sojuszników i wrogów. Określono wspólnoty narodowe, a także sposoby zapobiegania nowej wojnie politykom wewnętrznym i zagranicznym. Symbole zostały stworzone przez artystów gotowych stworzyć nową estetykę, aby ludzie mogli wyobrażać sobie przeszłość i przyszłość swojego rodzącego się państwa.

Zachęcamy również do obejrzenia całej debaty oraz wykładu online pod tym linkiem.

Liderem projektu jest think-tank WiseEuropa, wspierany przez instytucje partnerskie: Łotewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Rydze (Łotwa), Urządu Miasta Pori (Finlandia), Politechnika w Tallinnie (Estonia), Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego (Polska), realizujące założenia projektu.

Projekt jest finansowany przy wsparciu programu „Europa dla Obywateli” Unii Europejskiej. Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu publikacji nie stanowi poparcia treści, które są wynikiem poglądów wyłącznie autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zastosowanie informacji w niej zawartych.

Posted in: