Akademia Stanowienia Dobrego Prawa

Szkolenia E-LEARNINGOWE – Bezpłatnie!

Fundacja WiseEuropa oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zapraszają NA SZKOLENIA e-learningowe realizowane w ramach projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa.

Szkolenia są skierowane do wszystkich zainteresowanych osób i są bezpłatne.

Przede wszystkim zachęcamy osoby – PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (pracowników i wolontariuszy fundacji oraz do pracowników, wolontariuszy i członków stowarzyszeń.

Do wyboru mają Państwo szkolenia:

  • stanowienie prawa,
  • ekonomiczny kontekst stanowienia prawa.

Dzięki naszym kursom poznają Państwo istotne zagadnienia prawne oraz ekonomiczne.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! – Akademia Smart Education>>

Dołącz do e-learningu i Ty! : ) >>

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

t.: +48 22 513 14 18
e.: akademia@wise-europa.eu

Działania są realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.16.00-00-0014/16.

Administratorem danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Zasady prywatności i postępowania z danymi osobowymi obecne są na stronie internetowej projektu. Osoba rejestrująca się na szkolenia akceptuje te zasady.