Raporty

Raport: Śledzenie inwestycji i przepływów finansowych związanych z klimatem. Implikacje taksonomii UE

Taksonomia zrównoważonego finansowania i krajowe strategie klimatyczne mogą się uzupełniać, pozwalając na uzupełnienie przepisów określonych w systemie klasyfikacji o kontekst krajowy. Taka synergia nie tylko stanowi pożyteczny wkład w badania nad finansowaniem oraz inwestycjami w dziedzinie ochrony klimatu, ale także tworzy ważną podstawę do dalszych dyskusji na temat luki inwestycyjnej związanej z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Celem niniejszej analizy jest omówienie wyzwania związanego z identyfikacją inwestycji, które można zaliczyć do niskoemisyjnych. W głównej mierze skoncentrowano się na Unii Europejskiej, ponieważ w najbliższej przyszłości trzeba będzie ocenić, w jakim stopniu powstające narzędzie może być przydatne do wdrażania metodologii tworzenia panoramy niskoemisyjnych inwestycji. Badanie wskazuje również na wartość dodaną powiązania strategii klimatycznych krajów z mapowaniem niskoemisyjnych inwestycji oraz zawiera dalsze zalecenia dotyczące rozwiązań, które pomagają zmniejszyć lukę między obecnymi strukturami finansowymi a celami krajowej transformacji niskoemisyjnej.

Publikacja powstała w oparciu o wyniki dyskusji podczas konferencji „Perspektywa 2050: długoterminowa strategia klimatyczna dla Polski” zorganizowanej przez WiseEuropa 26 czerwca 2019 roku w Warszawie. Wydarzenie odbyło się w ramach dwóch projektów wspieranych przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną (EUKI): Climate Recon 2050 oraz Landscape of Climate Finance. Na spotkanie w Warszawie przybyli polscy i europejscy eksperci z zakresu transformacji niskoemisyjnej, przedstawiciele administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Pełny raport dostępny jest tu:

Tracking climate-related investments and finance flows. Implications of the EU Taxonomy.